logo asociace

Asociace dětské rekreace

Přihláška nového člena Asociace dětské rekreace ČR

sopka-eldorado

Vítáme organizátory zotavovacích akcí nebo akcí obdobných, tj. táborů jakéhokoliv typu (letní, zimní, zahraniční aj.) a provozovatele areálů, v nichž probíhají akce pro děti a mládež.

Členy naší asociace se mohou stát například cestovní kanceláře, zapsané spolky, společnosti s r.o. nebo fyzické osoby - podnikatelé. Vaše členství v jiné asociaci či spolku nám nevadí - uvítáme vás rádi i v naší asociaci.

Naše asociace není určena školám, jejich činnost v asociaci by totiž ztěžovaly striktní školní předpisy. Rovněž tak není určena organizacím, které mají odlišné zaměření nebo mají sídlo v zahraničí.

Přihlášky schválíme na valném shromáždění asociace během května 2020. O vašem řádném členství vás budeme informovat neprodleně.

Vyplněním této přihlášky se zájemce dopředu nezavazuje k úhradě žádného poplatku. O výši členského příspěvku rozhodne valné shromáždění. Na základě toho se pak může zájemce o členství rozhodnout, zda se chce stát řádným členem asociace, nebo do ní nevstoupí (bez jakýchkoliv finančních závazků).

Přihláška ke členství v Asociaci dětské rekreace ČR: Přihláška ke členství