logo asociace

Asociace dětské rekreace

Informace pro media
Asociace dětské rekreace ČR

Proč jsme založili asociaci

Dosud jsme neměli možnost nijak ovlivnit pravidla dětské rekreace, i když jsme jejími nezanedbatelnými poskytovali.

Asociace sdružuje

  • pořadatele dětských táborů - letních, zimních nebo zahraničních,
  • pořadatele škol v přírodě a dalších druhů dětské rekreace
  • a provozovatele areálů sloužících ve velké míře dětské rekreaci - táborům, školám v přírodě, sportovním soustředěním aj.

Cíle asociace

  • Podpořit organizace pořádající dětskou rekreaci v jakékoliv formě - letní, zimní nebo zahraniční tábory, školy v přírodě a další obdobné akce.
  • Podpořit provozovatele areálů, kteří se zaměřují velkou měrou na dětskou rekreaci, tj. poskytují ubytování a další služby táborům, školám v přírodě a jiným druhům organizované dětské rekreace.
  • Být partnerem státním institucím při projednávání legislativních požadavků, hájit oprávněný zájem svých členů.
  • Posilovat dobré jméno dětské organizované rekreace u veřejnosti.

S kým spolupracujeme

Spolupracujeme a chceme spolupracovat i do budoucna s Českou radou dětí a mládeže, která zastřešuje neziskové organizace. Máme velmi mnoho společných dlouhodobých cílů, lišíme se jen v přístupu, jak jich dosáhnout. Například nežádáme o dotace na naši činnost.

Přehled důležitých dokumentů asociace

- stav k 27.4.2020

Název dokumentu Datum schválení Ke stažení
Manifest asociace 28.4.2020
ikona pdf
Stanovy asociace 27.4.2020
ikona pdf
Seznam zakládajících členů asociace 27.4.2020